dilluns, 31 de gener de 2011

Actualitat del projecte de música

L'èxit aconseguit en la formació musical d'infants i joves a El Bajo Lempa, en un projecte iniciat fa 15 anys, obliga a fer un nou pas per repensar el seu futur i integrar-lo dins altres disciplines artístiques. Per això es vol potenciar l'ús d'eines com internet per dur a terme la formació a distància, la implicació d'altres músics i la recerca de la cultura pròpia.Com neix el projecte de música i quins són els seus objectius?

L’any 1996 neix Music for Hope a Birmingham arran d’una estada de Katherine Rogers a Nueva Esperanza durant la qual donà classes de guitarra i es formà un dels primers grups de música (Lluvia de Esperanza). Aquesta associació sorgeix amb l’objectiu de donar continuïtat i extendre al Bajo Lempa aquella primera experiència. En concret es plantegen els següents objectius:
 • Utilitzar la música com a mitjà de cohesió entre els joves, particularment entre els qui han deixat els estudis i es troben més desvinculats de les respectives comunitats.
 • Facilitar i promoure la relació entre joves de diferents comunitats del Bajo Lempa, en un context general de poques perspectives de futur i elevada delinqüència juvenil.
 • Potenciar l’autoorganització dels joves mitjançant els grups musical gestionats per ells mateixos.
 • Potenciar la consciència social a partir de la música.
 • Capacitació en el camp de la música, tant entre els joves com a l’escola de primària de Nueva Esperanza.
 • Recuperar el folclore salvadorenc encara existent.
 • Ajudar a les mestres de les fiferents comunitats en la seva tasca docent incorporant la música en les aules i fent prendre consciència  als alumnes de la importància de la música en la faceta i en la vida dels salvadorencs.
La participació de l'Agermanament
L’Associació d’Agermanament Igualada – Nueva Esperanza entra en contacte amb aquest projecte arran d’una estada a Nueva Esperanza l’estiu de 1999. A partir d’aquell moment s’impliquen 3 professores de l’Escola de Música d’Igualada en aquest projecte. Les activitats dutes a terme es poden resumir així:
 • Formació musical (teoria i didàctica) de les mestres de l’escola de Nueva Esperanza (estiu 2000, 2001 i 2003).
 • Suport a la formació dels grups existents mitjançant sessions setmanals (estiu 2000, 2001 i 2003).
 • Finançament d’un professor de música salvadorenc (Franklin Quezada del grup Yolocamba I Ta#) per una classe setmanal a un grup de música del Bajo Lempa (des de 2001 fins al 2006).
 • Finançament d’un jove per assistir setmanalment a classes de música a San Salvador (2005).
 • Remuneració d’un jove per tal de dur a terme classes setmanals en diferents grups musicals (2006-2010).
 • Recopilació de cançons i elaboració d’un cançoner com a material de suport a les escoles del Bajo Lempa.

Què s'ha aconseguit?

El projecte, que ha rebut el reconeixement i el finançament, entre d’altres, del British Council Arts i International Performer’s Aid Trust, ha assolit les següents fites:
 • S’han format uns 150 infants i joves en l’aprenentatge d’algun instrument (flautes, guitarra, baix i percussió).
 • S’han format 5 grups estables de música a 5 comunitats del Bajo Lempa (Nueva Esperanza, La Canoa, Mata de Piña, Zamorán i Amando López),  un cor de noies de Ciudad Romero, implicant uns 25 joves.
 • Els grups s’han integrat en la vida de les comunitats actuant en les festes i celebracions.
 • S’han format 5 joves com a professors per als grups més joves.
 • Intercanvi amb grups alemanys i anglesos.
 • S’han produït 4CDs.
 Fa 7 anys es començà a replantejar el projecte en el sentit de fer un pas més per tal d’assegurar-ne la continuïtat i aconseguir el màxim grau d’independència. És així que es va plantejar la formació de mestres populars amb els joves amb més bones aptituds musicals i compromís dins els grups. Això passa per facilitar la seva formació i iniciar la seva tasca com a dinamitzadors i formadors dels grups musicals.

Dins la línia de pensar en la continuïtat del projecte i integrar-lo en el context general de la zona, s’inicien els contactes amb ACUDESBAL per tal que el projecte de música passi a fromar part del projecte cultural general. Això es converteix en realitat el 2010.