El Salvador

Situació
El Salvador és el país més petit de Centre Amèrica i per això és conegut com “El Pulgarcito”. Té un clima tropical, plujós de maig a octubre i sec entre novembre i abril. És muntanyós degut a la presència d’uns 50 volcans, alguns d’ells encara actius.


Mapa de El Salvador

Aquest petit país té la major densitat de població de la zona. Tot i així cada any uns 78.000 salvadorencs emigren, sobretot cap als Estats Units, buscant millorar la seva situació econòmica. Una de cada cinc famílies subsisteix gràcies als diners tramesos per parents que han emigrat. Per tal de cobrir les necessitats bàsiques es necessiten tres salaris mínims a les zones urbanes, i sis salaris a les zones rurals.


De què viuen els salvadorencs?

Agricultura. La caiguda del preu del cafè ha estat una de les causes de l’empobriment progressiu de les zones rurals. Malgrat els pocs beneficis que genera, un 30% de la població encara treballa en l’agricultura.


Indústria. Bona part de la indústria es concentra en les maquiles, zones franques on les multinacionals s’instal·len eludint restriccions mediambientals i drets laborals.


Serveis. El poc rendiment de l’agricultura ha determinat que els grans propietaris canviessin les terres pel món financer, controlant la banca, companyies d’assegurances i les empreses de pensions.


Breu història


Una cultura mil·lenària
Cuscatlan (terra de riquesa en llengua nahua), estava poblat per pipils i lenques abans de la conquesta espanyola, el 1524. Les malalties i el règim d’esclavitud a què foren sotmesos els natius provocaren una gran mortalitat. En 200 anys la població quedà reduïda a menys de 10.000 indígenes, d’un total de 500.000 en el moment de la conquesta.


Una història marcada pel cafè
El Salvador aconseguí la independència el 1841. La introducció del cafè a la segona meitat del segle XIX generà una gran demanda de terres per al seu cultiu. Milers de camperols foren expulsats de les terres comunals i aviat l’oligarquia cafetalera es consolidà com a classe dominant. Les condicions de treball portaren a una revolta el 1932 que fou reprimida amb més de 12.000 morts (vegeu el documental a continuació titulat "1932 Cicatriz de la Memoria").


 

La guerra civil dels anys 80
Un seguit de dictadures i governs corruptes degeneraren en una forta repressió a finals de la dècada dels 70. L’assassinat de monseñor Oscar Arnulfo Romero el 1980, com a represàlia per la seva defensa dels drets humans, coincidí amb l'inici de la guerra civil. L’oposició s’uní al voltant del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Els Estats Units consideraren la situació com un problema de seguretat nacional i recolzaren de forma directa l'exèrcit i els seus grups paramilitars.
Aquest vídeo explica la importància que tingué Radio Venceremos com a mitjà d'informació alternatiu per al poble i la revolució.Els Acords de Pau
El 1992 es signaren els Acords de Pau que restabliren una república amb parlament i president elegits democràticament. Aquests acords establien el compromís d’iniciar una reforma agrària que permetés una redistribució equitativa de les terres.