dissabte, 1 d’octubre de 2011

Projecte sobre la memòria històrica

Enguany, des de l'Associació hem engegat un nou projecte relacionat amb la recuperació de la memòria històrica recent de la comunitat, finançat per l'Ajuntament d'Igualada. Aquest projecte es justifica pel fet que El Salvador és un país on no hi ha hagut mai una preocupació ni un esforç per mantenir i estudiar la seva història i, per això, ha quedat bastant orfe. Així doncs, per exemple, és el país de Centre Amèrica on es conserven menys coses sobre el seu llegat indígena.

En aquest sentit, el projecte consisteix en la realització d'un documental explicatiu de la constitució de la comunitat de Nueva Esperanza: des de que varis camperols es van haver de refugiar degut a la repressió de l'exèrcit fins l'estat actual de la comunitat. La idea, a banda de mantenir la memòria històrica concreta d'aquesta comunitat, és que el documental serveixi per difondre i donar a conèixer la dura guerra civil salvadorenya i la situació actual del país.

Aquest projecte s'emmarca dins d'altres projectes de foment de la memòria històrica promoguts des de l'Associació com són la publicació de llibres sobre la història de la comunitat o el recopila tori de cançons populars i tradicionals. Però, a banda de fomentar la memòria històrica, el projecte també pretén ensenyar les eines bàsiques per què puguin fer petites gravacions audiovisuals a la comunitat. D'alguna manera l'objectiu és que esdevinguin també "emissors audiovisuals" i no només receptors.

Durant el mes de juliol i agost dos igualadins estigueren al Bajo Lempa. En aquest moment s'està editant tot el material, una còpia del qual quedarà dipositat al Museo de la Palabra y la Imagen.