dissabte, 19 d’abril de 2008

Presentació del llibre "Tierras pagadas a precio de sangre"

Persones de les comunitats del Bajo Lempa (El Salvador), han estat un mes visitant Catalunya. Un dels motius de la visita ha estat la presetnació del llibre Tierras pagadas a precio de sangre, escrit per Angel Arnaiz Quintana, un dominic burgalès instal·lat a l’Amèrica Central des de la dècada dels vuitanta i que des de fa més de quinze anys viu a El Salvador. Els seus protagonistes són els habitants de la salvadorenya regió del Bajo Lempa, camperols que relaten aquí la seva lluita diària -des de la Guerra Civil, l’exili i la recuperació de les terres- per la subsistència en un món rural absolutament oblidat pel govern.

El vídeo recull la presentació del llibre a l'impremta El Tinter, que ha col·laborat en l'edició del llibre, juntament amb el col·lectiu Catalunya - Bajo Lempa i l'Agermanament.